# Chia sẻ kiến thức Archives - Thiết kế Việt Nhật

Những tính năng hữu ích trên Google Drive có thể bạn...

Google Drive là dịch vụ lưu trữ và chia sẽ dữ liệu thông dụng, những tính năng này rất hữu ích nếu bạn biết khai thác sử dụng