# Chia sẻ kiến thức Archives - Thiết kế Việt Nhật

Hướng dẫn sử dụng nhiều domain cho 1 website WordPress

Vấn đề được đặt ra là ta có 2 domain thietkevietnhat.com và thietkevietnhat.vn yêu cầu chạy chung  trang web. Làm sao để khi vào domain nào...