Dự án sàn giao dịch Vàng Việt Nam VNJ.vn

Sàn giao dịch giới thiệu sản phẩm ngành hàng vàng bạc – kim hoàn

Viet Nam Jewelry – VNJ.VN

Giới thiệu năng lực sản phẩm, năng lực thiết kế… marketing thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Dự án đang xây dựng và chuyển giao