WordPress Multisite và cách sử dụng domain riêng cho từng site con

Cách sử dụng domain riêng cho từng site con trong hệ thống WordPress Multisite

Đầu tiên là Thêm domain vào host

Trước khi thêm domain riêng cho website con, bạn phải trỏ domain về host. Sau đó tiến hành các bước sau để thêm domain vào host.

Thêm domain vào host sử dụng CPanel.

Để thêm domain vào host bạn sử dụng Aliases hoặc Parked Domain (bạn nhớ đây là domain phụ nên không dùng Addon domains)

Thay đổi một số thông tin trong tệp wp-config.php

Bạn mở tệp wp-config.php lên tìm đến đoạn define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); và sửa giá trị true thành false. Và sau đó thêm đoạn này define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST'] ); vào ngay dưới đoạn vừa sửa.

Thay đổi tên miền cho các site con

Bây giờ bạn hãy thay đổi tên miền của các site con bằng cách vào Trang web -> Trang mạng – Tất cả trang mạng, và sau đó chọn chỉnh sửa một trang con của bạn. Bạn chỉ cần thay đổi Địa chỉ trang web (URL) thành domain là được. Sau đó bạn lưu lại và hoàn thành.

Nếu bạn không thể truy cập vào cách site con theo domain thì hãy kiểm tra lại DNS và IP mà domain đó trỏ về đúng chưa nhé.

Bài trướcChứng chỉ SSL – Lợi ích khi sử dụng
Bài tiếp theoCách sử dụng file .htaccess cho host/web